Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Начало

 

Наименование: Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

email:

riosv-vn@riosv-varna.org 

riosv-vn@hotmail.com 

БУЛСТАТ: 000093339

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Общинска банка

BIC SOMBBGSF
IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 - за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

РИОСВ - Варна разполага с ПОС терминално устройство (ПОС терминал) за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.

 

 

 

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление. Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: acc@pudoos.bg

 

Последни новини:

21.05.2019 - На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие. Темата за тази година е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашата здраве“ - за повече информация тук

09.05.2019 - РИОСВ – Варна събра над 100 000 лв. от санкции през април - за повече информация тук

03.05.2019 - Експерти на Регионалните инспекции по околната среда и водите във Варна и Русе се включиха в акцията по освобождаване на змиорки в река Дунав край Силистра вчера - за повече информация тук

22.04.2019 - РИОСВ – Варна и БД „Черноморски район“ отбелязаха Деня на Земята с редица инициативи - за повече информация тук

16.04.2019 - Съвместни инициативи за Световния ден на Земята - за повече информация тук

12.04.2019 - Констатирано е замърсяване с нефтопродукти на плажната ивица на к.к. „Албена“ - за повече информация тук

10.04.2019 - РИОСВ – Варна спря изкопни дейности в рибарниците в село Дуранкулак - за повече информация тук

08.04.2019 - РИОСВВарна провери сигнал за замърсяване с мазут на плажната ивица в Шкорпиловци - за повече информация тук

25.03.2019 - За Деня на водата децата призоваха възрастните: "Пазете водата, за да я има Земята!" - за повече информация тук

22.03.2019 - Пресконференция по проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“ - за повече информация тук

20.03.2019 - Открити уроци се проведоха за Световния ден на водата - за повече информация тук

20.03.2019 -  Възникнал пожар в района на ЗМ „Шабленско езеро“ - за повече информация тук

19.03.2019 -  Преустановено е изтичането на води от Шабленското езеро към морето - за повече информация тук

18.03.2019 -  РИОСВ и Националната служба за съвети в земеделието във Варна проведоха съвместна информационна среща - за повече информация тук

15.03.2019 -  Съвместни инициативи за Световния ден на водата - за повече информация тук

01.03.2019 -  РИОСВ – Варна провери сигнал за възникнал пожар на площадката на „Одесос ПБМ“ АД в Южна промишлена зона под Аспарухов мост в града - за повече информация тук  

25.02.2019 -  РИОСВ и Басейнова дирекция провериха сигнал за замърсяване на плаж Аспарухово

- за повече информация тук  

19.02.2019 -  Проверен е  сигнал за замърсяване на канал с червена вода - за повече информация тук

11.02.2019 - РИОСВ – Варна провери сигнал за замърсяване с мазут на плажната ивица в Шабла, за повече информация тук

08.02.2019 - РИОСВ – Варна отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от училище „Мечтатели“, за повече информация тук

21.01.2019 - Номинирани проекти в Националния ученически конкурс "Посланици на здравето" за учебната 2018/2019г. за повече информация тук

18.01.2019 - РИОСВ-Варна следи качеството на атмосферния въздух в района на пожара край Девня за повече информация тук

18.01.2019 - Експерти от РИОСВ-Варна провериха  сигнал за задимяване - за повече информация тук

15.01.2019 - РИОСВ-Варна провери сигнал за строителство на плаж Шкорпиловци- за повече информация тук

12.12.2018 - РИОСВ-Варна организира работни срещи за промените в ЗООС - за повече информация тук

22.11.2018 - РИОСВ-Варна отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците - за повече информация тук

19.10.2018 - XI-то издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето" за учебната 2018-2019г. - за повече информация тук

01.10.2018 - РИОСВ-Варна отчита ефективен контрол през летния сезон - за повече информация тук

25.09.2018 - РИОСВ-Варна отбеляза Европейската седмица на мобилността с разнообразни инициативи - за повече информация тук

15.09.2018 - РИОСВ-Варна се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“ - за повече информация тук

14.09.2018 - РИОСВ – Варна разпореди община Долни чифлик да изчисти замърсен район - за повече информация тук

11.09.2018 - Малки природолюбители почистиха плажната ивица - за повече информация тук

11.09.2018 - РИОСВ – Варна разпореди община Каварна да изчисти Болата - за повече информация тук

10.09.2018 - РИОСВ – Варна и БД „Черноморски район“ ще се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“ - за повече информация тук

28.08.2018 - Проверка не установи замърсяване на яхтено пристанище в Балчик - за повече информация тук

14.08.2018 - РИОСВ - Варна направи дарение в помощ на дом за възрастни хора в с.Оброчище- за повече информация тук

30.07.2018 - Експерти от РИОСВ - Варна инспектираха находището на Персийска поветица - за повече информация тук

10.07.2018 - Няма замърсяване на плажа в Аспарухово, установиха две проверки - за повече информация тук

06.07.2018 - Млади природозащитници от Грузия гостуваха в РИОСВ – Варна - за повече информация тук

11.06.2018 - Ученици от ОУ "Йордан Йовков" отбелязаха Световния ден на околната среда - за повече информация тук

31.05.2018 - През месец май приключи Националният ученически конкурс "Посланици на здравето" - за повече информация тук

23.04.2018 - Със съвместни инициативи Басейнова дирекция  и РИОСВ във Варна отбелязаха Световния ден на Земята - за повече информация тук

19.04.2018 - РИОСВ – Варна и БД „Черноморски район“ ще отбележат Деня на Земята с общи инициативи - за повече информация тук

22.03.2018 - РИОСВ – Варна и БДЧР отбелязаха Световния ден на водата - за повече информация тук

22.03.2018 - Находището на снежното кокиче в района на хижа „Черноморец“ е в добро състояние - за повече информация тук

21.03.2018 - Празник на водата в детска градина „Звездичка“ - за повече информация тук

19.03.2018 - Ученици от ОУ „Йордан Йовков“ във Варна отбелязаха Световния ден на водата - за повече информация тук

19.03.2018 - Съвместни инициативи за Световния ден на водата - за повече информация тук

09.03.2018 - В РИОСВ - Варна са постъпили през януари и февруари над 29 000 лв. от санкции - за повече информация тук

23.02.2018 - В държавно лесничейство „Шерба“ цъфна дивата циклама - за повече информация тук

16.02.2018 - РИОСВ - Варна поиска кметовете да засилят контрола при палене на огньове на Сирни Заговезни - за повече информация тук

08.02.2018 - Проверен е сигнал за изтичане на оцветени води - за повече информация тук

02.02.2018 - В Световния ден на влажните зони ученици посетиха Зеления образователен център в Шабла - за повече информация тук

01.02.2018 - РИОСВ – Варна не одобри разработването на находище „Спасово“ за проучване и добив на природен газ - за повече информация тук

Архив на новините 

 

ВАЖНО:

 

В Държавен вестник бр.1 от 03.01.2019 г. е публикувано изменение на § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.105 от 2016 г., изм. ДВ, бр.102 от 2017 г.), относно използването на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) за водене на публични регистри, с което изменение началото за използване на системата се отлага за 1 януари 2021 г.

 

 

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC: В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 

АКТУАЛНО:

24.01.2017 

Фотоконкурс и Национална фотоизложба

ФОНТАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Крайният срок за участие е до 12:00 часа на 15 февруари 2017 г. - за повече информация тук

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“    - за повече информация тук

МОСВ се присъединява като партньор към Националната кампания „Бъди отговорен. e–рециклирай - повече 

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна
е административна структура на Министерството на околната среда и водите

РИОСВ - Варна е структура, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда в регион, обхващащ Варненска и Добричка области. РИОСВ-Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка и се представлява от директор, назначен от министъра на околната среда и водите. 

Дейността на инспекцията се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана. Общата администрация е организирана в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. Специализираната администрация е организирана в две дирекции: дирекция „Контрол на околната среда”, организирана в два отдела – отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” и отдел „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите”; дирекция „Превантивна дейност”.

Регионът, в който РИОСВ-Варна осъществява своите функции, включва Варненска и Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места и население 664 751 жители към 01.02.2011 г. по данни от последното преброяване на населението в Р България.
При провеждане на своята дейност Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна има регулиращи, информационни и контролни функции.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) в областите:

- Оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения
- Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
- Управление на риска
- Управление на отпадъците
- Опазване чистотата на атмосферния въздух
- Опазване и рационално ползване на почвите
- Опазване и рационално ползване на земните недра
- Опазване на водни обекти от замърсяване
- Опазване на биологичното разнообразие.

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

Зелен телефон

Денонощен телефон: +359 884 290 634; в работно време: +359 52 678 848 очакваме сигнали за екологично замърсяване.
Предприети действия

Заповед зелен телефон

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в

РИОСВ – Варна: 

0884/290  634; 052/678 848 

РИОСВ – Бургас: 

056/813212

Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни - за повече информация тук

Съобщения за инвестиционни предложения и дадени указания

Писма съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Актуални съобщения по процедури ОВОС, Екологична оценка и Натура 2000

Контролна дейност

 

Заявления и решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците - намери тук

 

НОВО: 

Обявление, Обявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за Проект №BG16M1OP002-3.007-0011 „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на местообитание  91F0 „Крайречни смесени гори, покрай големи реки“ в ПР „Балтата“

НОВО: 

Проект на ЗаповедОбявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа”, издадена на основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп.) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.) и № 223/24.04.2014 г. (ДВ, бр. 37/2014 г.)

Проект на ЗаповедОбявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове”, издадена на основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп.) и т. III от Решение на Министерски съвет № 223/24.04.2014 г. (ДВ, бр. 37/2014 г.)

 

НОВО:

Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания - подробна информация може да намерите тук

 

Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна - намери тук 

 

23.01.2017 - Във връзка с изискванията на чл. 11, т. 4 на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, Ви  информираме, че от 1 януари 2017 г. са в сила нови изисквания и задължения към оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели на флуорсъдържащи парникови газове. Във връзка с изготвянето на национална инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016 г. е желателно  за отчитането до 15 февруари 2017 г. да се използва новата формата на докладване, която може да намерите във файл otchetni formi 

Информация за ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради за прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси - намери тук

НОВО: Приложения 5, 6, 7 - Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

НОВО: Ръководство (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критерии за приемане на отпадъци на различни класове депа

НОВО: Въпросник за предварителна оценка и определяне на възможностите за стартиране на проекти за оползотворяване на биогаз от депата за отпадъци

 НОВО: Въпросник за управление на утайките от пречистване на отпадъчни води от населени места (ПСОВ) 

НОВО: Методика за предварителните и подробните проучвания и създаване на публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена почва -  намери тук и формуляр за попълване

Моля,
попълнете Анкетата и я изпратете на e-mail

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА: месец април 2019 година

Архив сигнали

 

Зелен телефон
за подаване на сигнали
за замърсяване на околната среда
+35952634 582; e-mail

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в РИОСВ – Бургас: 056/813212 и РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579

Сигнали за корупция
подавайте на телефон
+35952634 579
или на e-mail

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848