Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Информационен център

Информационен център

Новини

Обяви

Кампании

Екологично образование
- Флупи

Състояние на околната среда

Полезни връзки

Конкурсът се организира за трета поредна година от РИОСВ-Варна, ОУ “Ангел Кънчев” и Дирекция “Образование”- община Варна, в рамките на Националната кампания “Зелена седмица”. Участниците са разпределени в три възрастови групи. Темите по които рисуваха децата са: Животните в европейските гори, Живот сред ледовете и Живот на екватора. Награждаването на участници ще бъде на 29 май 2007 г. в зала “Пленарна” на Община Варна.
Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848