Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
РИОСВ Варна arrow Контакти

РИОСВ - Варна

Вътрешни заповеди:

телефон: +359 52 678 848
адрес: гр. Варна, ул."Ян Палах" № 4
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org 
работно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

Националният каталог на източниците на екологична информация съдържа данни за това КЪДЕ и КАКВА информация за околната среда се съхранява в България, в КАКЪВ ФОРМАТ и какъв е ДОСТЪПЪТ до нея.


Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848