Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Административни услуги arrow Регистри

Регистър на:

Издадените разрешения за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна

Издадените регистрационни документи за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна

Издадените удостоверения за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от РИОСВ-Варна

Заличените регистрационни документи за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна

 

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848