Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Информационен център arrow Новини

Нoвини

2014-

2015-

2016

2018 година

08.08.2018 - От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2018- за повече информация тук

29.01.2018 - Интерактивен урок се проведе за Деня на влажните зони - за повече информация тук

26.01.2018 - Съвместни инициативи за Деня на влажните зони ще има във Варна и Шабла - за повече информация тук

25.01.2018 - Експертният съвет към РИОСВ Варна отхвърли проекта за добив на газ в находище "Спасово"- за повече информация тук

24.01.2018 - 102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България - за повече информация тук

09.01.2018 - РИОСВ – Отчетите за събраните количества билки за 2017 г. се подават до 20 януари - за повече информация тук

 

2017 година

11.12.2017 - РИОСВ – Варна събра над 12 500 лв. от санкции през ноември - за повече информация тук

27.11.2017 - РИОСВ – Варна сезира община Каварна за извършваните дейности в защитена зона „Комплекс Калиакра”- за повече информация тук

26.11.2017 - РИОСВ – Варна проверява сигнал за дейности в ЗЗ „Комплекс Калиакра” - за повече информация тук

24.11.2017 - Съвместна проверка по сигнал за замърсяване на водите на Пристанище Балчик - за повече информация тук

16.11.2017 - Експерти на РИОСВ – Варна журираха състезание „Аз обичам Черно море“ - за повече информация тук

09.11.2017 - РИОСВ – Варна извърши 204 проверки през октомври - за повече информация тук

01.11.2017 - Започва обществено обсъждане за обявяването на „Комплекс Калиакра“ и за промени в още три защитени зони - за повече информация тук

31.10.2017 - РИОСВ-Варна отбеляза Международния ден на Черно море - за повече информация тук

30.10.2017 - РИОСВ-Варна отбелязва Международния ден на Черно море - за повече информация тук

25.10.2017 - Експерти изнесоха открит урок пред ученици - за повече информация тук

20.10.2017 - РИОСВ-Варна се срещна с протестиращи срещу инвестиционно предложение за разработване на находище „Спасово“ - за повече информация тук

19.10.2017 - В РИОСВ-Варна e в ход процедура за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище “Спасово”, с площ 219 кв. км, в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, “Чернооково”, “Калина” и “Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич”, с възложител : “Русгеоком БГ” ЕАД - за повече информация тук

17.10.2017 - 238 проверки извърши през септември РИОСВ – Варна - за повече информация тук

05.10.2017 - МОСВ подкрепя националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, обявен от Министерство на здравеопазването - за повече информация тук

21.09.2017 - РИОСВ-Варна отбеляза Европейската седмица на мобилността с различни инициативи - за повече информация тук

16.09.2017 - Експертите на РИОСВ – Варна чистиха около устието на Камчия - за повече информация тук

14.09.2017 - РИОСВ-Варна с разнообразни инициативи за Европейската седмица на мобилността - за повече информация тук

14.09.2017 - РИОСВ-Варна се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“ - за повече информация тук

12.09.2017 - Рядък вид растение откриха в Аспарухово експерти на РИОСВ – Варна - за повече информация тук

12.09.2017 - Заповед за спиране на всички дейности свързани със започнал строеж в землището на с. Българево издаде РИОСВ-Варна - за повече информация тук

31.08.2017 - Строежът в Калиакра се извършва незоконосъобразно - за повече информация тук

31.08.2017 - РИОСВ-Варна проверява строеж в Калиакра - за повече информация тук

28.08.2017 - От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2017- за повече информация тук

11.08.2017 - 290 проверки извърши през юли РИОСВ-Варна - за повече информация тук

08.08.2017 - Няма замърсяване от спряното заради токовия удар производство в „Солвей Соди“- за повече информация тук

27.06.2017 - Експерт от РИОСВ-Варна и ученици от ОУ "Йордан Йовков" посетиха Зеления образователен център в Шабла - за повече информация тук

27.06.2017 - В сила са нови правила за търговия с папагали от вида жако - за повече информация тук

09.06.2017 - 251 проверки извърши през май  РИОСВ-Варна - за повече информация тук

06.06.2017 - РИОСВ-Варна и БДЧР отбелязаха Световния ден на околната среда съвместно - за повече информация тук

02.06.2017 - Експерти от РИОСВ-Варна и БДЧР ще отбележат Световния ден на околната среда - за повече информация тук

02.06.2017 - Темата на Световния ден на околната среда през 2017 г. е „Свързване на хората с природата“ - за повече информация тук

31.05.2017 - Министрите на туризма и на околната среда ще проверят пречиствателни станции по морето - за повече информация тук

17.05.2017 - 22 май - Международен ден на биологичното разнообразие - за повече информация тук

11.05.2017 - Експертите на РИОСВ-Варна извършиха 253 проверки през април - за повече информация тук

27.04.2017 - Експерти на РИОСВ – Варна провериха сигнал за миризма на амоняк в село Падина - за повече информация тук

21.04.2017 - Със съвместни инициативи РИОСВ-Варна и БД „Черноморски район“ отбелязаха Световния ден на Земята - 22 април - за повече информация тук

19.04.2017 - Експерти проведоха открит урок с ученици от ОУ „Ангел Кънчев“ - за повече информация тук

19.04.2017 - Съвместни инициативи за отбелязване на Световния ден на Земята - за повече информация тук

03.04.2017 - РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнали за миризма на нефтопродукти - за повече информация тук

31.03.2017 - Националният Доверителен Екофонд обяви конкурс „Мими Праматарова“ 2017 – конкурс за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени - за повече информация тук и тук

28.03.2017 - В курорта  „Свети Константин и Елена“ провериха за замърсяване на дере - за повече информация тук

28.03.2017 - Проверен е сигнал за замърсяване на квартално дере - за повече информация тук

27.03.2017 - РИОСВ – Варна засилва контрола във връзка с началото на пожароопасния сезон - за повече информация тук

22.03.2017 - Съвместни инициативи белязаха във Варна Световния ден на водата - за повече информация тук

21.03.2017 - Ученици от ОУ "Йордан Йовков" във Варна се състезаваха по повод Световния ден на водата - за повече информация тук

10.03.2017 - От наложени санкции през януари и февруари в РИОСВ-Варна са постъпили над 24 000 лв. - за повече информация тук

22.02.2017 - Европейската седмица на устойчивото развитие ще е от 30 май до 5 юни - за повече информация тук

17.02.2017 - Експерти проведоха открит урок с ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Житница - за повече информация тук

02.02.2017 - РИОСВ – Варна отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от НГХНИ „Константин Преславски“ - за повече информация тук

02.02.2017 - Експерти на РИОСВ-Варна провериха сигнал за бедстващ лебед на Морската гара - за повече информация тук

 

2016 година

09.12.2016 - От наложени санкции през ноември в РИОСВ – Варна са постъпили над 10 000 лв - за повече информация тук

24.11.2016 - РИОСВ – Варна отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците - за повече информация тук

17.11.2016 - РИОСВ – Варна се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците - за повече информация тук

10.11.2016 - РИОСВ-Варна конфискува препарирана костенурка Карета - за повече информация тук

10.11.2016 - Над 17000 лв. са постъпили в РИОСВ – Варна от наложени санкции през октомври - за повече информация тук

10.10.2016 - Над 112 000 лв. са наложените санкции от РИОСВ – Варна през септември - за повече информация тук

21.09.2016 - РИОСВ-Варна издаде заповед за преустановяване на всички дейности свързани със създаване на трайни насаждения в землището на с. Българево- за повече информация тук

21.09.2016 - РИОСВ – Варна отбеляза Европейската седмица на мобилността със състезание в ОУ „Йордан Йовков“- за повече информация тук

20.09.2016 - ПЪТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИИТЕ ПРЕЗ 2018 г.  - за повече информация тук

16.09.2016 - РИОСВ-Варна спря селскостопански дейности в землището на с. Българево - за повече информация тук

14.09.2016 - Експерти на РИОСВ-Варна извършиха 330 проверки през август - за повече информация тук

18.08.2016 - Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни - за повече информация тук

10.08.2016 - Над 10 000 лева са постъпили в РИОСВ-Варна от наложени санкции през юли - за повече информация тук

02.08.2016 - Информация към заинтересованите (супермаркети; оператори на големи сгради, които са климатизирани; търговци на едро с храни и напитки, които се съхраняват при поддържане на определена температура; производители и търговци на фармацевтични продукти, и други предприятия, които са пряко засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове) за възможностите, които предлага програма LIFE през 2016 г. за съфинансиране на проекти, свързани със законодателството по флуорсъдържащите парникови газове - повече тук

12.07.2016 - Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г. - за повече информация тук

29.06.2016 - От 27.04.2012 г. са в сила изменения и допълнения на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Те се отнасят до спазване на задължителните срокове за оборудване на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари  - за повече информация тук

08.06.2016 - Експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна отбелязаха Световния ден на околната среда с ученици от две училища от гр. Девня  - за повече информация тук

06.06.2016 - Експертите на РИОСВ - Варна и БДЧР се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“  - за повече информация тук

03.06.2016 - Експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна журираха състезание, което се проведе по повод Световния ден на околната среда с ученици от ОУ „Захари Стоянов“  - за повече информация тук

02.06.2016

Световен ден на околната среда - 5 юни  - за повече информация тук

19.05.2016 - Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май 2016 г.    - за повече информация тук

26.04.2016 - В Световния ден на Земята експерти на  екоинспекцията бяха гости на ЦДГ „Звездичка“ за екоспектакъла „Приказка за Земята“    - за повече информация тук

04.04.2016 - Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“    - за повече информация тук

23.03.2016 - РИОСВ-Варна отбеляза Световния ден на водата - 22 март 2016 г. На 21 март Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна бе домакин на състезание, посветено на празника    - за повече информация тук

21.01.2016 - Открити са конкурсните процедури в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016г.    - за повече информация тук

15.01.2016 - Информация за количeствата пуснати на пазара и/или употребени продукти от категориите : „Бои и лакове ” и/или „Авторепаратурни продукти” за 2015 г.    - за повече информация тук

15.01.2016 - Годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ) за 2015 година - за повече информация тук

15.01.2016 - РИОСВ – Варна в съвместна акция с полицията спряха бракониери в защитената местност Ятата край Белослав   - за повече информация тук

13.01.2016 - Пожарът  край Дуранкулашкото езеро не е засегнал растителни и животински видове  - за повече информация тук

12.01.2016 - Изменения в Закона за околната среда въвеждат нови задължения на операторите на предприятия с рисков потенциал  - за повече информация тук

 

2015 година

22.12.2015 - В срок до 20 януари 2016 година билкозаготвителите трябва да представят годишни отчети  - за повече информация тук

16.11.2015 - Министър Ивелина Василева открива новото депо на Аксаково  - за повече информация тук

02.11.2015 - Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015, ще стартира след по-малко от месец  - за повече информация тук

23.09.2015 - Експерти от РИОСВ – Варна се включиха в отбелязването на  Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2015 г. в две училища в града - за повече информация тук

08.09.2015 - Не замърсяване на водите е причина за мъртвата риба във Варненското езеро и в района на Морска гара - за повече информация тук

24.08.2015 - Не замърсяване на водите е причина за мъртвата риба във Варненското езеро - за повече информация тук

03.08.2015 - Черноморските делфини са световно застрашени видове - за повече информация тук

16.07.2015 - Във връзка с постъпил в РИОСВ Варна сигнал на 9 юли 2015 г. за замърсяване на Черно море в района на морски плаж „Кабакум-север” – к.  к. „Чайка“, гр. Варна с битово-фекални води, експерти на РИОСВ Варна извършиха проверка на място - за повече информация тук

02.07.2015 - На територията на България и в най-източната част от Черноморското крайбрежие няма повишена радиация - за повече информация тук

05.06.2015 - РИОСВ-Варна отбеляза Световния ден на околната среда - 5 юни - за повече информация тук

30.04.2015 - Проверки от експерти на РИОСВ-Варна относно чистотата на речните легла - за повече информация тук

23.04.2015 - РИОСВ-Варна отбеляза Световния ден на Земята - 22 април - за повече информация тук

15.04.2015 - Ден на Земята - 22 април 2015 г. - за повече информация тук

03.04.2015 - Експерти на РИОСВ-Варна следят качеството на атмосферния въздух в района на село Тополи - за повече информация тук

21.03.2015 - Европейската
седмица на устойчивото развитие - за повече информация тук

30.01.2015 - РИОСВ - Варна ще отбележи Световния ден на влажните зони с разнообразни инициативи. Тази година мотото на кампанията е „Влажни зони и нашето бъдеще" - за повече информация тук

29.01.2015 - Световен ден на влажните зони - 2 февруари 2015 г. - за повече информация тук

27.01.2015 - Експерти на РИОСВ - Варна извършиха проверка за изтичане на фекални води в района на морски плаж “Кабакум-централен” във Варна - за повече информация тук

 

2014 година

06.11.2014 - Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември - за повече информация тук

31.10.2014 - Международен ден на Черно море – 31 октомври 2014 година - за повече информация тук

19.09.2014 - РИОСВ - Варна отбеляза Европейската седмица на мобилността със състезание в ОУ “Захари Стоянов” - за повече информация тук

12.09.2014 - 16 – 22 септември 2014 НАШИТЕ УЛИЦИ, НАШИЯТ ИЗБОР ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА - за повече информация тук

20.08.2014 - Експерти на РИОСВ - Варна настаниха пет бедстващи щъркела в Центъра за защита на животните и природата - гр. Добрич и в ОП “Зоопарк – Варна” - за повече информация тук

12.08.2014 - РИОСВ-Варна днес връчи предписание на “Енерго Про мрежи” АД за монтиране на птицебрани върху стълбовете на проводници  в  района на Аксаковска панорама – Военно поделение - за повече информация тук

11.08.2014 - РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнал за намерени  мъртви щъркели в района на Аксаковска панорама – Военно поделение, кв. Владиславово - за повече информация тук

01.08.2014 - Не е регистрирано замърсяване на въздуха извън площадката на “Фериботен комплекс – Варна" - за повече информация тук

09.07.2014 - Информационни срещи за обсъждане на предложението за обхвата и границите на Национален парк „Българско Черноморие“ - за повече информация тук

30.06.2014 - След започналото на 26.06.2014 г. ръчно миене на почистените от наноси основни пътни артерии в кв. Аспарухово, продължават разпоредените от директора на РИОСВ-Варна измерванията за чистотата на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 - за повече информация тук

26.06.2014 - От вчера по разпореждане на директора на РИОСВ-Варна, eкип на инспекцията и на Регионална лаборатория-Варна към ИАОС-София извършва измервания на чистотата на въздуха по показател ФПЧ10 в кв. Аспарухово - за повече информация тук

25.06.2014 - Екип на РИОСВ-Варна и на Регионална лаборатория към ИАОС-Варна започват измервания за чистотата на въздуха в кв. Аспарухово - за повече информация тук

25.06.2014 - И тази година всички ученици и образователни организации са поканени да участват в традиционния конкурс, посветен на река Дунав и да създадат произведение, вдъхновено от природата, културното наследство и разнообразните форми на човешките дейности в басейна на реката - за повече информация тук

20.06.2014 - Поради сложната метеорологична обстановка на територията на Добричка област,  планираното за днес от 11.00 часа обществено обсъждане на предложение за границите и обхвата на Национален парк „Българско Черноморие” се отменя

10.06.2014 - Експерти на РИОСВ-Варна журираха състезание по повод Световния ден на околната среда  в ОУ “Панайот Волов” - за повече информация тук

05.06.2014 - Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите, Варна проведоха открит урок пред ученици от V и VI клас на ОУ “Христо Ботев” на тема “Защитени растителни и животински видове в моя град” - за повече информация тук

Предстоят обществени обсъждания на предложение за границите и обхвата на Национален парк „Българско Черноморие”. Те ще се проведат в Бургас, Варна и Добрич - за повече информация тук

26.05.2014 - В РИОСВ-Варна има постъпило писмено уведомление, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, за спиране на азотната линия на “Агрополихим” АД, гр. Девня за планов ремонт. Днес, в рамките на 1 – 1,5 мин.е направено изпускане на остатъчния газ от колоната на цех “Азотна киселина” - за повече информация тук

28.04.2014 - РИОСВ-Варна се включи в кампанията “Да изчистим България за един ден” - за повече информация тук

23.04.2014 - РИОСВ-Варна отбеляза Международния ден на Земята - за повече информация тук

28.03.2014 - Експерти на РИОСВ-Варна извършиха планирана проверка на защитена зона „Галата” и защитена местност „Лиман“ - за повече информация тук

28.03.2014 - РИОСВ-Варна се присъединява към инициативата „Часът на Земята” и ще изключи осветлението в административната сграда на 29 март от 20.30 до 21.30 часа - за повече информация тук

21.03.2014 - РИОСВ-Варна проведе открит урок в ОУ „Христо Ботев“ по повод Световния ден на водата - за повече информация тук

19.03.2014 - Експерти на РИОСВ-Варна бяха гости на тържеството в ЦДГ № 13 „Звездичка“ по повод Световния ден на водата - за повече информация тук

19.03.2014 - В ОУ „Панайот Волов“ отбелязаха със състезание Световния ден на водата - за повече информация тук

18.03.2014 - РИОСВ-Варна отбелязва Световния ден на водата – 22 март - за повече информация тук

14.03.2014 - Експерти на РИОСВ-Варна извършиха проверка по информация от граждани за сеч в ЗЗ „Батова” и ЗЗ „Долината на река Батова” по Натура 2000 - за повече информация тук

10.03.2014 - В изпълнение на проекта „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растения в България по модела на растителните микрорезервати“, изпълняван по програмата на ЕС за околна среда Life+, през 2013 г. на територията на РИОСВ-Варна са обявени 5 защитени местности за опазване на редки и защитени от изчезване растителни видове: ЗМ  „Ароматна матиола“ в землището на гр. Балчик; ЗМ „Неделенолистно великденче“ в землището на гр. Девня; ЗМ „Цар-Борисов лопен“ в землището на с. Чернево, общ. Суворово; ЗМ „Пробития камък – Цар Борисовия лопен“ в с. Равна, общ. Провадия и ЗМ „Трижилкова метличина“ в землището на с. Невша, общ. Ветрино - за повече информация тук

2013  
22 април Международният Ден на Земята през 2013 г. е посветен на „Лицата на изменението на климата”
20 април Eкспертите от РИОСВ – Варна се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден”
16 април Експресна проверка на РИОСВ- Варна  по получен сигнал за замърсяване с нефтени  отпадъци в резерват „Калиакра”
15 април Експерт на РИОСВ-Варна извърши провeрка, в която взе участие експерт от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Варна по сигнал за мъртъв делфин в КК “Св. св. Константин и Елена”. На мястото е установен мъртъв възрастен екземпляр с дължина около 2 м и тегло над 200 кг. По тялото не са констатирани следи от насилствена смърт. С помощта на екип от Гражданска защита мъртвия екземпляр е транспортиран до екарисажа
11 април Предложение за обявяване на защитена местност “Ароматна матиола”
22 март 22 март 2013 г. - Световен ден на водата - "Водно сътрудничество"
1 февруари 2 февруари 2013 г. - Световен ден на влажните зони - "Влажните зони съхраняват водата"
2012  
17 декември РИОСВ -Варна, награди отличените в конкурса "Обичам природата - и аз участвам"
15 декември РИОСВ -Варна, организира тържество за наградените в конкурса "Обичам природата - и аз участвам"
12 декември В РИОСВ - Варна, бе представен проект по Оперативна програма "Околна среда"
11 декември Християн Трифонов с първа награда в категория "Разказ"
23 ноември Експерти от РИОСВ - Варна, садиха гора край с. Слънчево
20 ноември Набелязани са краткосрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема със замърсяването на Шокъровия канал
7 ноември РИОСВ – Варна, поздрави първата Детска екоакадемия в ЦДГ „Звездичка“ във Варна
26 октомври РИОСВ - Варна, изпрати сигнал до кмета на града за замърсяване със строителни отпадъци в кв. "Галата"
23 октомври Сформирана е комисия за обследване на Шокаровия канал
28 септември 28 септември - Международен ден на правото да знам: РИОСВ - Варна, обявява ден на отворените врати
25 юли 2012 г.   С откриването на нов заслон - информационен пункт в Аладжа манастир ПП "Златни пясъци" отбеляза приключването на проект по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
21 юни 2012 г. Второ издание на конкурса "Обичам природата - и аз участвам"
31 май 2012 г. Третокласници от ОУ "Димчо Дебелянов" отбелязяхя Деня на биологичното разнообразие в Аквариума
14 май 2012 г. Експертите от РИОСВ - Варна, почистваха в Природен парк "Златни пясъци"
21 април 2012 г. За Деня на Земята във Варна и Добрич засадиха 200 дръвчета
19 април 2012 г. "Да засадим дърво" - кампания по повод Международния ден на Земята
  Архив на всички прессъобщения може да намерите ТУК

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848