Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, с предмет: “Извършване на специализирани проучвания, свързани с извършване на хидроложки проучвания, хидроложки анализ, включително симулационен хидравличен модел и изготвяне на доклад с анализ на проучванията и инвестиционни предложения за подобряване овлажняването на целевата територия”

Работа на комисия:

  1. Протокол 1 – 05.03.2020 г.