Отпадъци

Отпадъци

Заявления и решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците – намери тук
Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна – намери тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложения 567 – Наредба 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, както и друга полезна информация може да намерите тук

РИОСВ-Варна: Издаденo решениe за отнемане на разрешение на дейности по отпадъци – съгласно чл. 75, ал. 1, т. 3  от Закона за управление на отпадъците – публикувано на 20.03.2018 г.

РИОСВ-Варна: ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци от „ЕкоСейф” ООД- публикуване съгласно чл. 70, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците


Регистър на:

  • Издадените разрешения за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна
  • Издадените регистрационни документи за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна
  • Издадените удостоверения за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от РИОСВ-Варна
  • Заличените регистрационни документи за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна