Годишен план и отчет

 

ОТЧЕТИ за дейността на РИОСВ – гр. Варна: ПЛАНОВЕ за дейността на РИОСВ – гр. Варна:
през 2009 г.
през 2010 г. през 2010 г.
през 2011 г.
през 2012 г. през 2012 г.
през 2013 г. през 2013 г.
през 2014 г. през 2014 г.
през 2015 г. през 2015 г.
през 2016 г. през 2016 г.
през 2017 г. през 2017 г.
през 2018 г. през 2018 г.
през 2019 г.
през 2020 г.