Кампании

Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор на ежегодно провеждана кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността” (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с истойчива градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно – транспортните произшествия и здравословните проблеми.

В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популязиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване. Кампанията насърчава умното предвижване и използването на утойчива мобилност.

Тазгодишната кампания се провежда на тема „безопасно ходене и колоездене” под мотото „Върви с нас”, като основна цел е да бъде отправено послание за по – добър живот в градската среда чрез придвижване по устойчив начин – с ходене пеша и колоездене.

За повече информация тук


2 февруари – Световен ден на влажните зони

  • РИОСВ – Варна отбеляза Световния ден на влажните зони с ученици от НГХНИ „Константин Преславски“ – за повече информация тук
  • Обща информация
  • Запазване и възстановяване 2
  • Повече информация за Световния ден на влажните зони можете да намерите на страницата на Рамсарската конвенция – www.ramsar.org.

22 март – Световен ден на водата

      Информационни материали


Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Варна се присъединява към инициативата „Часът на Земята”

Ден на Земята – 22 април

  • Информация за Деня на Земята – 22 април 2017 г.
  • Официален сайт за Деня на Земята – http://www.earthday.org/
  • Инициативи на регионалните структури за отбелязване на Деня на Земята

22 май  – Международен ден на биологичното разнообразие


5 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Информация за Световния ден на околната среда 2017


16 – 22 септември

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

  • Информация за Европейската седмица на мобилността за 2017 г.
  • Официален сайт на ЕК за Европейската седмица на мобилността – http://www.mobilityweek.eu
  • Официален сайт на кампанията на Do the right mix / Придвижвай се разумно – http://dothemix.bg/

Кампании на Министерство на околната среда и водите