Обяви за работа

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна обявява конкурси за следните длъжности:


ОБЯВА

за конкурс за държавен служител

           

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“

Кратко описание на длъжността: Изготвяне на анализи, доклади, отчети, обработка на документи във връзка с дейността на направлението, поддържане на регистри и база данни, работа с физически и юридически лица.


  • СПИСЪК на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ дирекция „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ” в Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна
  • СПИСЪК на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ дирекция „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ” в Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна