Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор на ежегодно провеждана кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността” (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с истойчива градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно – транспортните произшествия и здравословните проблеми.

В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популязиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване. Кампанията насърчава умното предвижване и използването на утойчива мобилност.

Тазгодишната кампания се провежда на тема „безопасно ходене и колоездене” под мотото „Върви с нас”, като основна цел е да бъде отправено послание за по – добър живот в градската среда чрез придвижване по устойчив начин – с ходене пеша и колоездене.

За повече информация тук