Защитени територии и биоразнообразие arrow Натура arrow Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
На основание чл

Страницата е временно недостъпна поради технически причини.

Молим за извинение за причиненото неудобство!

РИОСВ-Варна

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848