Издадени решения за прекратяване на процедура по Екологична оценка

 

2018

№ ВА -9/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 12.09.2018

№ ВА -8/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.06.2018

№ ВА -7/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.06.2018

№ ВА -6/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.05.2018

№ ВА -5/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 06.03.2018

№ ВА -4/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 06.03.2018

№ ВА -3/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 27.02.2018

№ ВА -2/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 16.02.2018

№ ВА -1/П/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 24.01.2018

 

2017

№ ВА -7/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.12.2017

№ ВА -6/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.12.2017

№ ВА -5/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 15.12.2017

№ ВА -4/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.11.2017

№ ВА -3/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 17.08.2017

№ ВА -2/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 17.08.2017

№ ВА -1/П/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.01.2017

 

2016

 № ВА -2/П/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 23.06.2016

№ ВА -1/П/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 23.03.2016

 

2015

 № ВА -5/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 11.08.2015

№ ВА -4/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 16.06.2015

№ ВА -3/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 26.01.2015

№ ВА -2/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 26.01.2015

№ ВА -1/П/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.01.2015

 

2014

 № ВА -3/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 23.10.2014

№ ВА -2/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.06.2014

№ ВА -1/П/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.04.2014

 

2013

 № ВА -2П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 03.09.2013

№ ВА -1/П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.06.2013

 

 Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ - Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848