Издадени решения за преценяване на необходимостта от ЕО

Издадени решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка

  На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, и по представената от възложителя писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2  от същата наредба , РИОСВ - Варна съобщава за взети решения  за преценяване на необходимостта от екологична оценка :     

 

2019

№ ВА -22/ЕО/2019

Дата на публикуване: 21.05.2019

№ ВА -21/ЕО/2019

Дата на публикуване: 20.05.2019

№ ВА -20/ЕО/2019

Дата на публикуване: 17.05.2019

№ ВА -19/ЕО/2019

Дата на публикуване: 17.05.2019

№ ВА -18/ЕО/2019

Дата на публикуване: 15.05.2019

№ ВА -17/ЕО/2019

Дата на публикуване: 15.05.2019

№ ВА -16/ЕО/2019

Дата на публикуване: 13.05.2019

№ ВА -15/ЕО/2019

Дата на публикуване: 23.04.2019

№ ВА -14/ЕО/2019

Дата на публикуване: 16.04.2019

№ ВА -13/ЕО/2019

Дата на публикуване: 09.04.2019

№ ВА -12/ЕО/2019

Дата на публикуване: 05.04.2019

№ ВА -11/ЕО/2019

Дата на публикуване: 05.04.2019

№ ВА -10/ЕО/2019

Дата на публикуване: 28.03.2019

№ ВА -9/ЕО/2019

Дата на публикуване: 12.03.2019

№ ВА -8/ЕО/2019

Дата на публикуване: 21.02.2019

№ ВА -7/ЕО/2019

Дата на публикуване: 20.02.2019

№ ВА -6/ЕО/2019

Дата на публикуване: 13.02.2019

№ ВА -5/ЕО/2019

Дата на публикуване: 11.02.2019

№ ВА -4/ЕО/2019

Дата на публикуване: 08.02.2019

№ ВА -3/ЕО/2019

Дата на публикуване: 29.01.2019

№ ВА -2/ЕО/2019

Дата на публикуване: 15.01.2019

№ ВА -1/ЕО/2019

Дата на публикуване: 08.01.2019

 

2018

№ ВА -42/ЕО/2018

Дата на публикуване: 18.12.2018

№ ВА -41/ЕО/2018

Дата на публикуване: 18.12.2018

№ ВА -40/ЕО/2018

Дата на публикуване: 30.11.2018

№ ВА -39/ЕО/2018

Дата на публикуване: 23.11.2018

№ ВА -38/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.11.2018

№ ВА -37/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 19.10.2018

№ ВА -36/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 15.10.2018

№ ВА -35/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 08.10.2018

№ ВА -34/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 12.09.2018

№ ВА -33/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 31.08.2018

№ ВА -32/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 08.08.2018

№ ВА -31/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 18.07.2018

№ ВА -30/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 13.07.2018

№ ВА -29/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.07.2018

№ ВА -28/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 10.07.2018

№ ВА -27/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 28.06.2018

№ ВА -26/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 28.06.2018

№ ВА -25/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.06.2018

№ ВА -24/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 18.06.2018

№ ВА -23/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 07.06.2018

№ ВА -22/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 04.06.2018

№ ВА -21/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.05.2018

№ ВА -20/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 21.05.2018

№ ВА -19/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 15.05.2018

№ ВА -18/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 10.05.2018

№ ВА -17/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 30.04.2018

№ ВА -16/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 26.04.2018

№ ВА -15/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 23.04.2018

№ ВА -14/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 16.04.2018

№ ВА -13/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 13.04.2018

№ ВА -12/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 11.04.2018

№ ВА -11/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 04.04.2018

№ ВА -10/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 26.03.2018

№ ВА -9/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 23.03.2018

№ ВА -8/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 15.03.2018

№ ВА -7/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 01.03.2018

№ ВА -6/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 22.02.2018

№ ВА -5/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 08.02.2018

№ ВА -4/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 16.01.2018

№ ВА -3/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 12.01.2018

№ ВА -2/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 09.01.2018

№ ВА -1/ЕО/2018

 Дата на публикуване: 05.01.2018

2017

№ ВА -52/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 28.12.2017

№ ВА -51/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 20.12.2017

№ ВА -50/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.12.2017

№ ВА -49/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 11.12.2017

№ ВА -48/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 07.12.2017

№ ВА -47/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.11.2017

№ ВА -46/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 16.11.2017

№ ВА -45/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 16.11.2017

№ ВА -44/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 10.11.2017

№ ВА -43/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 27.10.2017

№ ВА -42/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.10.2017

№ ВА -41/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.10.2017

№ ВА -40/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 24.10.2017

№ ВА -39/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 26.09.2017

№ ВА -38/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 18.09.2017

№ ВА -37/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.08.2017

№ ВА -36/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.08.2017

№ ВА -35/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.08.2017

№ ВА -34/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 03.08.2017

№ ВА -33/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 21.07.2017

№ ВА -32/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 20.07.2017

№ ВА -31/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.07.2017

№ ВА -30/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 06.07.2017

№ ВА -29/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 31.05.2017

№ ВА -28/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 30.05.2017

№ ВА -27/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 15.05.2017

№ ВА -26/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 11.05.2017

№ ВА -25/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 02.05.2017

№ ВА -24/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.04.2017

№ ВА -23/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 24.04.2017

№ ВА -22/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 20.04.2017

№ ВА -21/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 13.04.2017

№ ВА -20/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 10.04.2017

№ ВА -19/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 31.03.2017

№ ВА -18/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 31.03.2017

№ ВА -17/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.03.2017

№ ВА -16/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 29.03.2017

№ ВА -15/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 17.03.2017

№ ВА -14/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.03.2017

№ ВА -13/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 24.02.2017

№ ВА -12/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 24.02.2017

№ ВА -11/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.02.2017

№ ВА -10/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 14.02.2017

№ ВА -9/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 10.02.2017

№ ВА -8/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 01.02.2017

№ ВА -7/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 25.01.2017

№ ВА -6/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 18.01.2017

№ ВА -5/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 13.01.2017

№ ВА -4/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 11.01.2017

№ ВА -3/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 11.01.2017

№ ВА -2/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 09.01.2017

№ ВА -1/ЕО/2017

 Дата на публикуване: 05.01.2017

2016

№ ВА -54/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 09.12.2016

№ ВА -53/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 02.11.2016

№ ВА -52/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.10.2016

№ ВА -51/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.10.2016

№ ВА -50/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.10.2016

№ ВА -49/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 13.10.2016

№ ВА -48/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 11.10.2016

№ ВА -47/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 31.08.2016

№ ВА -46/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 30.08.2016

№ ВА -45/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 24.08.2016

№ ВА -44/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 23.08.2016

№ ВА -43/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 22.08.2016

№ ВА -42/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.08.2016

№ ВА -41/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.08.2016

№ ВА -40/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 09.08.2016

№ ВА -39/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 05.08.2016

№ ВА -38/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 04.08.2016

№ ВА -37/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 22.07.2016

№ ВА -36/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 19.07.2016

№ ВА -35/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 15.07.2016

№ ВА -34/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 13.07.2016

№ ВА -33/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 12.07.2016

№ ВА -32/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 11.07.2016

№ ВА -31/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 05.07.2016

№ ВА -30/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.06.2016

№ ВА -29/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 17.06.2016

№ ВА -28/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 27.05.2016

№ ВА -27/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 27.05.2016

№ ВА -26/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 27.05.2016

№ ВА -25/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -24/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -23/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -22/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -21/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 20.05.2016

№ ВА -20/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 19.05.2016

№ ВА -19/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.05.2016

№ ВА -18/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.05.2016

№ ВА -17/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.05.2016

№ ВА -16/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 18.05.2016

№ ВА -15/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 14.04.2016

№ ВА -14/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 25.03.2016

№ ВА -13/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 24.03.2016

№ ВА -12/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 22.03.2016

№ ВА -11/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 22.03.2016

№ ВА -10/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 11.03.2016

№ ВА -9/ЕО/2016

 Дата на публикуване: 11.03.2016

№ ВА -8/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 07.03.2016

№ ВА -7/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 19.02.2016

№ ВА -6/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 16.02.2016

№ ВА -5/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 2.02.2016

№ ВА -4/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 28.01.2016

№ ВА -3/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 28.01.2016

№ ВА -2/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 11.01.2016

№ ВА -1/ЕО/2016

 Дата на постановяване: 11.01.2016

 

2015

№ ВА -60/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 28.12.2015

№ ВА -59/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 28.12.2015

№ ВА -58/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 03.12.2015

№ ВА -57/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 01.12.2015

№ ВА -56/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 01.12.2015

№ ВА -54/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 23.11.2015

№ ВА -55/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.11.2015

№ ВА -53/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.11.2015

№ ВА -52/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 18.11.2015

№ ВА -51/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 12.11.2015

№ ВА -50/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 29.10.2015

№ ВА -49/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 20.10.2015

№ ВА -48/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.10.2015

№ ВА -47/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.10.2015

№ ВА -46/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 06.10.2015

№ ВА -45/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 05.10.2015

№ ВА -44/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.10.2015

№ ВА -43/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 28.09.2015

№ ВА -42/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 28.09.2015

№ ВА -41/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 16.09.2015

№ ВА -40/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 14.09.2015

№ ВА -39/ЕО/2015; № ВА -3п/ЕО/2018

 Дата на постановяване: 14.09.2015; 27.09.2018

№ ВА -38/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 11.09.2015

№ ВА -37/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 10.09.2015

№ ВА -36/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 09.09.2015

№ ВА -35/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 07.09.2015

№ ВА -34/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 04.09.2015

№ ВА -33/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 03.09.2015

№ ВА -32/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.09.2015

№ ВА -31/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.09.2015

№ ВА -30/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 21.08.2015

№ ВА -29/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 18.08.2015

№ ВА -28/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 18.08.2015

№ ВА -27/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 18.08.2015

№ ВА -26/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 03.08.2015

№ ВА -25/ЕО/2015; № ВА -1п/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 29.07.2015; 29.10.2015

№ ВА -1/ЕО/2015 - поправка

 Дата на постановяване: 29.10.2015

№ ВА -24/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 15.07.2015

№ ВА -23/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 15.07.2015

№ ВА -22/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 15.06.2015

№ ВА -21/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 10.06.2015

№ ВА -20/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 04.06.2015

№ ВА -19/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.06.2015

№ ВА -18/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 01.06.2015

№ ВА -17/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 22.05.2015

№ ВА -16/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.05.2015

№ ВА -15/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 30.04.2015

№ ВА -14/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 23.04.2015

№ ВА -13/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.04.2015

№ ВА -12/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.04.2015

№ ВА -11/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 02.04.2015

№ ВА -10/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 25.03.2015

№ ВА -9/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 12.02.2015

№ ВА -8/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 23.02.2015

№ ВА -7/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 11.02.2015

№ ВА -6/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 09.02.2015

№ ВА -5/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 29.01.2015

№ ВА -4/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.01.2015

№ ВА -3/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.01.2015

№ ВА -2/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 19.01.2015

№ ВА -1/ЕО/2015

 Дата на постановяване: 13.01.2015

2014

№ ВА -64/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 18.12.2014

№ ВА -63/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.12.2014

№ ВА -61/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 8.12.2014

№ ВА -62/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 4.12.2014

№ ВА -60/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 18.11.2014

№ ВА -59/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 18.11.2014

№ ВА -56/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.11.2014

№ ВА -58/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 04.11.2014

№ ВА -57/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 29.10.2014

№ ВА -52/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 20.10.2014

№ ВА -53/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 20.10.2014

№ ВА -54/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 20.10.2014

№ ВА -55/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.10.2014

№ ВА -51/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 19.09.2014

№ ВА -50/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.09.2014

№ ВА -49/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 09.09.2014

№ ВА -48/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 09.09.2014

№ ВА -47/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 09.09.2014

№ ВА -45/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 22.08.2014

№ ВА -44/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 22.08.2014

№ ВА -43/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 21.08.2014

№ ВА -42/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 19.08.2014

№ ВА -41/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.08.2014

№ ВА -35/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.08.2014

№ ВА -38/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.08.2014

№ ВА -40/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.08.2014

№ ВА -39/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 05.08.2014

№ ВА -36/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 28.07.2014

№ ВА -37/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 28.07.2014

№ ВА -34/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 21.07.2014

№ ВА -30/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 09.07.2014

№ ВА -33/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 01.07.2014

№ ВА -31/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 01.07.2014

№ ВА -32/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 27.06.2014

№ ВА -29/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 16.06.2014

№ ВА -28/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.06.2014

№ ВА -27/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 04.06.2014

№ ВА -14/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 02.06.2014

№ ВА -26/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 23.05.2014

№ ВА -24/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 19.05.2014

№ ВА -25/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 19.05.2014

№ ВА -20/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 15.05.2014

№ ВА -21/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.05.2014

№ ВА -22/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.05.2014

№ ВА -23/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.05.2014

№ ВА -19/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.04.2014

№ ВА -18/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 11.04.2014

№ ВА -16/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 04.04.2014

№ ВА -15/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 04.04.2014

№ ВА -17/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 03.04.2014

№ ВА -13/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 24.03.2014

№ ВА -12/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 26.02.2014

№ ВА -11/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 20.02.2014

№ ВА -9/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.02.2014

№ ВА -10/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 14.02.2014

№ ВА -8/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.02.2014

№ ВА -7/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.02.2014

№ ВА -5/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.02.2014

№ ВА -6/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 06.02.2014

№ ВА -4/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 05.02.2014

№ ВА -3/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 15.01.2014

№ ВА -2/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 13.01.2014

№ ВА -1/ЕО/2014

 Дата на постановяване: 10.01.2014

2013

№ ВА -20/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.12.2013

№ ВА -24/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 17.12.2013

№ ВА -23/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 17.12.2013

№ ВА -22/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 17.12.2013

№ ВА -21/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 14.12.2013

№ ВА -19/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 12.12.2013

№ ВА -18/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 02.12.2013

№ ВА -17/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 28.11.2013

№ ВА -15/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 25.11.2013

№ ВА -16/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 25.11.2013

№ ВА -14/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 21.11.2013

№ ВА -13/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 13.11.2013

№ ВА -11/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 28.10.2013

№ ВА -12/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 28.10.2013

№ ВА -10/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 03.10.2013

№ ВА -9/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 23.09.2013

№ ВА -8/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 11.09.2013

№ ВА -7/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 04.09.2013

№ ВА -2П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 03.09.2013

№ ВА -6/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.07.2013

№ ВА -5/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 12.07.2013

№ ВА -1/П/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.06.2013

№ ВА -3/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 18.05.2013

№ ВА -2/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 06.03.2013

№ ВА -1/ЕО/2013

 Дата на постановяване: 11.01.2013

 

 Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ - Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848