Информационен център arrow Обяви

Обяви
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна
Обявява конкурси:
за държавни служители за следните длъжности:

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848