Информационен център arrow Обяви

Обяви
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна
Обявява конкурси:
за държавни служители за следните длъжности:

  •  Младши експерт в дирекция “Административни, финансови и правни дейности”  - допуснати и недопуснати кандидати до конкурс
  • Старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда", отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите”  - за повече информация тук
  • Началник на отдел в дирекция “Контрол на околната среда", отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите”  - за повече информация тук
Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848